კომპრესიული მუხლი – 20მმ-20მმ

იტალიური წარმოების კომპრესიული და თითბერის ფიტინგები, ცხელი და ცივი წყლის მიწოდებისთვის, სანიტარული და გათბობის დანადგარების სისტემებისათვის. კომპრესიული ფიტინგები ევროკონუსით ეჭირება პექსის მილს და გაჟონვის შესაძლებლობას გამორიცხავს. ხრახნიანი ფიტინგები საპირისპირო ხრახნს უკავშირდება რეზინით ან ტეფლონის ლენტით. მაკომპლექტებელი დეტალები გამოდგება ნებისმიერი სახის სანიტარული ინსტალაციისთვის, საყოფაცხოვრებო და კომერციული სივრცეებისთვის, ნებისმიერი ტიპის არაკოროზიული სითხეების, მრეწველობისა და მეურნეობისთვის.

კომპრესიული მუხლი გარე ხრახნით

იტალიური წარმოების კომპრესიული და თითბერის ფიტინგები, ცხელი და ცივი წყლის მიწოდებისთვის, სანიტარული და გათბობის დანადგარების სისტემებისათვის. კომპრესიული ფიტინგები ევროკონუსით ეჭირება პექსის მილს და გაჟონვის შესაძლებლობას გამორიცხავს. ხრახნიანი ფიტინგები საპირისპირო ხრახნს უკავშირდება რეზინით ან ტეფლონის ლენტით. მაკომპლექტებელი დეტალები გამოდგება ნებისმიერი სახის სანიტარული ინსტალაციისთვის, საყოფაცხოვრებო და კომერციული სივრცეებისთვის, ნებისმიერი ტიპის არაკოროზიული სითხეების, მრეწველობისა და მეურნეობისთვის.

კომპრესიული მუხლი ყურებით, შიდა ხრახნით

იტალიური წარმოების კომპრესიული და თითბერის ფიტინგები, ცხელი და ცივი წყლის მიწოდებისთვის, სანიტარული და გათბობის დანადგარების სისტემებისათვის. კომპრესიული ფიტინგები ევროკონუსით ეჭირება პექსის მილს და გაჟონვის შესაძლებლობას გამორიცხავს. ხრახნიანი ფიტინგები საპირისპირო ხრახნს უკავშირდება რეზინით ან ტეფლონის ლენტით. მაკომპლექტებელი დეტალები გამოდგება ნებისმიერი სახის სანიტარული ინსტალაციისთვის, საყოფაცხოვრებო და კომერციული სივრცეებისთვის, ნებისმიერი ტიპის არაკოროზიული სითხეების, მრეწველობისა და მეურნეობისთვის.

კომპრესიული მუხლი შიდა ხრახნით

იტალიური წარმოების კომპრესიული და თითბერის ფიტინგები, ცხელი და ცივი წყლის მიწოდებისთვის, სანიტარული და გათბობის დანადგარების სისტემებისათვის. კომპრესიული ფიტინგები ევროკონუსით ეჭირება პექსის მილს და გაჟონვის შესაძლებლობას გამორიცხავს. ხრახნიანი ფიტინგები საპირისპირო ხრახნს უკავშირდება რეზინით ან ტეფლონის ლენტით. მაკომპლექტებელი დეტალები გამოდგება ნებისმიერი სახის სანიტარული ინსტალაციისთვის, საყოფაცხოვრებო და კომერციული სივრცეებისთვის, ნებისმიერი ტიპის არაკოროზიული სითხეების, მრეწველობისა და მეურნეობისთვის.

კომპრესიული სამკაპი 16მმ; 20მმ

იტალიური წარმოების კომპრესიული და თითბერის ფიტინგები, ცხელი და ცივი წყლის მიწოდებისთვის, სანიტარული და გათბობის დანადგარების სისტემებისათვის. კომპრესიული ფიტინგები ევროკონუსით ეჭირება პექსის მილს და გაჟონვის შესაძლებლობას გამორიცხავს. ხრახნიანი ფიტინგები საპირისპირო ხრახნს უკავშირდება რეზინით ან ტეფლონის ლენტით. მაკომპლექტებელი დეტალები გამოდგება ნებისმიერი სახის სანიტარული ინსტალაციისთვის, საყოფაცხოვრებო და კომერციული სივრცეებისთვის, ნებისმიერი ტიპის არაკოროზიული სითხეების, მრეწველობისა და მეურნეობისთვის.

კომპრესიული სამკაპი 20მმ-16მმ-20მმ

იტალიური წარმოების კომპრესიული და თითბერის ფიტინგები, ცხელი და ცივი წყლის მიწოდებისთვის, სანიტარული და გათბობის დანადგარების სისტემებისათვის. კომპრესიული ფიტინგები ევროკონუსით ეჭირება პექსის მილს და გაჟონვის შესაძლებლობას გამორიცხავს. ხრახნიანი ფიტინგები საპირისპირო ხრახნს უკავშირდება რეზინით ან ტეფლონის ლენტით. მაკომპლექტებელი დეტალები გამოდგება ნებისმიერი სახის სანიტარული ინსტალაციისთვის, საყოფაცხოვრებო და კომერციული სივრცეებისთვის, ნებისმიერი ტიპის არაკოროზიული სითხეების, მრეწველობისა და მეურნეობისთვის.

კომპრესიული სამკაპი გარე ხრახნით

იტალიური წარმოების კომპრესიული და თითბერის ფიტინგები, ცხელი და ცივი წყლის მიწოდებისთვის, სანიტარული და გათბობის დანადგარების სისტემებისათვის. კომპრესიული ფიტინგები ევროკონუსით ეჭირება პექსის მილს და გაჟონვის შესაძლებლობას გამორიცხავს. ხრახნიანი ფიტინგები საპირისპირო ხრახნს უკავშირდება რეზინით ან ტეფლონის ლენტით. მაკომპლექტებელი დეტალები გამოდგება ნებისმიერი სახის სანიტარული ინსტალაციისთვის, საყოფაცხოვრებო და კომერციული სივრცეებისთვის, ნებისმიერი ტიპის არაკოროზიული სითხეების, მრეწველობისა და მეურნეობისთვის.

კომპრესიული სამკაპი შიდა ხრახნით

იტალიური წარმოების კომპრესიული და თითბერის ფიტინგები, ცხელი და ცივი წყლის მიწოდებისთვის, სანიტარული და გათბობის დანადგარების სისტემებისათვის. კომპრესიული ფიტინგები ევროკონუსით ეჭირება პექსის მილს და გაჟონვის შესაძლებლობას გამორიცხავს. ხრახნიანი ფიტინგები საპირისპირო ხრახნს უკავშირდება რეზინით ან ტეფლონის ლენტით. მაკომპლექტებელი დეტალები გამოდგება ნებისმიერი სახის სანიტარული ინსტალაციისთვის, საყოფაცხოვრებო და კომერციული სივრცეებისთვის, ნებისმიერი ტიპის არაკოროზიული სითხეების, მრეწველობისა და მეურნეობისთვის.