ხარისხი, რომელსაც
შეგიძლიათ ენდოთ

მრავალწლიანმა პრაქტიკამ გვაჩვენა რომ პროდუქტი არამხოლოდ უნდა აკმაყოფილებდეს მომხმარებლის საჭიროებას, ბაზარზე არსებული კონკურენტული ფასით, არამედ ხარისხის იმ სტანდარტსაც რაც დროში გამოცდილია. პროდუქციის სიმრავლიდან გამომდინარე კომპანია აკმაყოფილებს ყველა სეგმენტს. ჩვენთვის ნებისმიერი ფასის კატეგორიაში ხარისხი, აუცილებელი პირობაა მომხმარებლის საჭიროების უზრუნველსაყოფად. პროდუქტი რომელიც მომხმარებლამდე მიდის წინასწარაა გამოცდილი პრაქტიკაში, პროდუქტის მახასიათებლები ირჩევა შემდეგი კრიტერიუმებით: არის თუ არა დროში მედეგი, აკმაყოფილებს თუ არა ქვეყანაში დადგენილ უსაფრთხოების სტანდარტებს, ექცევა თუ არა რეგულაციებით დადგენილ ჩარჩოში, გამომდგარია თუ არა ადგილობრივ, - გარე თუ შიდა ფაქტორებთან მიმართებით.

ბაზარზე მუშაობის
მრავალწლიანი გამოცდილება

არაფერია ჩვენი კომპანიისთვის წარმატებისა და სიამაყის იმაზე დიდი საზომი, როგორც ათასობით კმაყოფილი მომხმარებელი. ბაზარზე მუშაობის მრავალწლიანმა გამოცდილებამ გვაჩვენა რომ ერთია მომხმარებელი, რომელიც ერთჯერადად გვსტუმრობს, ხოლო მეორეა მათთან გრძელვადიანი პარტნიორობის ჩამოყალიბება. მრავალი წლის მანძილზე კომპანიამ დააგროვა წარმატებული და დიდი ისტორია, უამრავი კომპანიის ერთგული და საიმედო პარტნიორი გახდა. სამუშაო სფეროდან გამომდინარე, ჩვენი მომხმარებლები არიან სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელი კომპანიები: სასტუმროები, ღვინის ქარხნები, სკოლები და სხვ; ინდივიდუალური მეწარმეები და ფიზიკური პირები. მომხმარებლის მუდმივი ზრდა არის არამხოლოდ კომპანიის სწორი მიმართულების დასტური, არამედ უმაღლესი პასუხისმგებლობა, რომელიც ყოველთვის მთავარი შემადგენელი ნაწილია დამკვეთთან კომუნიკაციისას. 

FIRAT, BAYMAK, BAXI, SIBEL, GENERAL FITTINGS, ISOCLIMA, Belorad, Mimino
წყალგაყვაბილობის მილი, საფართოებელი ავზი, ბოილერი, რადიატორი, FIRAT, BAYMAK, BAXI, SIBEL, GENERAL FITTINGS, ISOCLIMA, Belorad, Mimino

ანდეთ თქვენი
გადაწყვეტილება
პროფესიონალებს

კომპანიის მთავარი დასაყრდენი არის პროფესიონალთა ის გუნდი, რომელიც მუდამ მზადაა მომხმარებელს გაუწიოს კვალიფიციური კონსულტაცია პროდუქტის ირგვლივ. გუნდი დაკომპლექტებულია მრავალწლიანი პრაქტიკის მქონე გამოცდილი კადრებით. კომპანიის საქმიანობიდან გამომდინარე, ხშირად მხოლოდ პროდუქციის სპეციფიკაციის ცოდნა არ ამოწურავს დამკვეთის მოთხოვნასა და პრობლემას, ამიტომ ჩვენი გუნდი მომხმარებელს სთავაზობს ინდივიდუალური შემთხვევის გათვალისწინებით ოპტიმალური გამოსავლის მოძიებას და არსებული მოთხოვნის კვალიფიციურ დაგეგმარებას.

ჩვენი პარტნიორები

ჩვენი პარტნიორები

წყალგაყვანილობა ბოილერი რადიატორი ავზი • SIBEL.GE

წყალგაყვანილობის მილი, საფართოებელი ავზი, ბოილერი, რადიატორი, FIRAT, BAYMAK, BAXI, SIBEL, GENERAL FITTINGS, ISOCLIMA, Belorad, Mimino

წყალგაყვანილობა ბოილერი რადიატორი ავზი

კომპანიის მთავარი დასაყრდენი არის პროფესიონალთა ის გუნდი, რომელიც მუდამ მზადაა მომხმარებელს გაუწიოს კვალიფიციური კონსულტაცია პროდუქტის ირგვლივ. გუნდი დაკომპლექტებულია მრავალწლიანი პრაქტიკის მქონე გამოცდილი კადრებით. კომპანიის საქმიანობიდან გამომდინარე, ხშირად მხოლოდ პროდუქციის სპეციფიკაციის ცოდნა არ ამოწურავს დამკვეთის მოთხოვნასა და პრობლემას, ამიტომ ჩვენი გუნდი მომხმარებელს სთავაზობს ინდივიდუალური შემთხვევის გათვალისწინებით ოპტიმალური გამოსავლის მოძიებას და არსებული მოთხოვნის კვალიფიციურ დაგეგმარებას.

Create your first navigation menu here
Shopping cart

Sign in

No account yet?