აჩვენებს %d შედეგს

ჩვენება 9 12 18 24

საფართოებელი ავზი 50-500 ლტ

საფართოებელი ავზი გამოიყენება ატმოსფერული წნევის რეგულაციისთვის წყლისა და გათბობის დახურული სისტემებისთვის. მაფართოებელმა ჭურჭელმა უნდა დააბალანსოს წყლის მოცულობის თერმული გაფართოება, რომელიც გამოწვეულია ტემპერატურის მატებით. 8-35 ლიტრის საფართოებელი ავზები არის ფეხის გარეშე, ვერტიკალურად დასადგამი ხრახნიანი დაბოლოებით, ხოლო 50-500 ლიტრის ავზები არის ვერტიკალური, ფეხიანი სადგამით.