მრავალწლიანმა პრაქტიკამ აჩვენა რომ პროდუქტი არამხოლოდ უნდა აკმაყოფილებდეს მომხმარებლის საჭიროებას, ბაზარზე არსებული კონკურენტული ფასით, არამედ ხარისხის იმ სტანდარტსაც რაც დროში გამოცდილია. ბრენდის ნაწარმი, რომელიც მომხმარებლამდე მიდის წინასწარაა გამოცდილი პრაქტიკაში, პროდუქტის მახასიათებლები ირჩევა შემდეგი კრიტერიუმებით: არის თუ არა დროში მედეგი, აკმაყოფილებს თუ არა ქვეყანაში დადგენილ უსაფრთხოების სტანდარტებს, ექცევა თუ არა რეგულაციებით დადგენილ ჩარჩოში, გამომდგარია თუ არა ადგილობრივ, – გარე თუ შიდა ფაქტორებთან მიმართებით. ბრენდი სიბელი აწარმოებს წყლის მილებსა და ფიტინგებს, შემრევ ონკანებს, საშრობ რადიატორებსა და ცხელი წყლის ტევადურ ბოილერებს. 

სერტიფიკატი

Create your first navigation menu here
Shopping cart

Sign in

No account yet?