დანაკარგების კონტროლი

Image

კომპანია სიბელი გთავაზობთ  შენობა-ნაგებობების სითბური დანაკარგების ინსპექტირებას და დიაგნოსტიკას.

ჩვენი სპეციალისტების მეშვეობით ხდება ობიექტების სითბური დანაკარგების ვიზუალური დიაგნოსტიკა.

აღნიშნული სითბური კამერით ჩვენ ვჭრით ყველა იმ პრობლემას, რომელიც გაგაჩნიათ გათბობის, წყალმომარაგებისა და გაგრილების სისტემაში, ეს ეხება როგორც გაჟონვას ასევე სითბური დანაკარგების გაანგარიშებას.