სწავლება

Image

სიბელის საკონსულტაციო სასწავლო ცენტრი ამზადებს მაღალი დონის პროფესიონალებს გათბობის სისტემების დარგში.

ჩვენთან შეისწავლით:

კომპიუტერულ პროგრამას: Autosnab 3D, რომელიც გათბობისა და წყალმომარაგების სისტემების 3დ მოდელირებასა და დათვლა გაანგარიშებას ურუნველყოფს

კომპიუტერულ პროგრამას: Technotronic 8, რომლის მეშვეობით თქვენ შეძლებთ გათბობისადა წყალმომარაგების სისტემების ჰიდრავლიკურ კალკულაციას.

გათბბის სისტემების მონტაჟს და მართვას თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით

გათბობის და წყალმომარაგების სისტემების ჰიდრავლიკურ დათვლას და მილის დიამეტრის სწორად შერჩევას

ჰელიო სისტემების მოწყობას

გამათბობლის კასკადური შეერთების ტიპებსა და ჰიდრავლიკური მიმმართველების ზუსტ გაანგარიშებას

გამათბობლისა და ბოილერების სიმძლავრების ზუსტ გათვლას

წყალმომარაგებისა და საწირკულაციო ტუმბოების ზუსტ შერჩევას და გაანგარიშებას

თბილი იატაკის ტიპებს და მათი მოწყობის ტექნიკას

თანამედროვე ულტრაბგერითი ნაკადმზომით Flowmeter-ით სარგებლობას, გათბობისა და წყალმომარაგების სისტემების დიაგნოსტიკისათვის.

სპეციალრი თერმული ვიდეო კამერით FLIR-ით სითბური დანაკარგების ვიზუალურ დათვალიერება-გამოთვლას და დიაგნოსტიკას და ასევე გათბობის სისტემაში არსებული პრობლემების აღმოფხვრას, რომელიც ახალი სიტყვაა გათბიბისა და წყალმომარაგების სერვისის სფეროში.